Skip to content

Vor fi lansate 2 programe noi, cu fonduri nerambursabile, pentru producerea de energie regenerabila

In luna martie vor fi lansate 2 noi programe finantate din fonduri europene nerambursabile, pentru firmele private care activeaza in domeniul energetic:

Energie regenerabilaSprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

  1. pentru autoconsum 
  2. pentru furnizare 

Acest program este o iniţiativă a Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, finantat prin Fondul pentru Modernizare si care are ca scop să stimuleze dezvoltarea sectorului energetic verde în România prin utilizare surselor regenerabile și stocarea energiei.

Astfel, se vor acorda fonduri nerambursabile de maximum 20 milioande Euro,  pentru proiectele prin care se vor  realiza  investiţii în noi capacităţi de producere a energiei electrice, din surse regenerabile: solar, eolian, hidro.

Investitiile realizate prin acest programvor avea un impact pozitiv prin:

  1. reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an – cărbune, gaz natural;
  2. o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului;

De asemenea, programul contribuie la îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul Pactului Ecologic European, care prevede ca până în 2030 să se atingă o pondere de 32% a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie.

Prin acest program, se oferă oportunităţi reale pentru cei care doresc să investească în tehnologii verzi şi să beneficieze de avantajele pe care le oferă energia regenerabilă: costuri reduse, independenţă energetică şi protecţia mediului.

error: Content is protected !!